Tyto stránky jsou věnovány především začátečníkům, a pro ty kteří  mají jen minimální zkušenosti s pozorováním noční oblohy

Grafika1.JPG
                                                   ♦ ♦ ♦   Stránky jsou postupně v přípravě  ♦ ♦ ♦                                                                            

Aktualizace  Pastýř ASTROKUK, Moje výbava
na tomto webu
Eridanus - Eri
EriTucPhe.gif
 • Rektascenze: 1h 24,8m až 5h 11,2m
 • Deklinace:  0° 24,2m až -57° 55m
 • Rozloha: 1 138 čtverečných stupňů
 • Viditelnost na zeměpisné šířce: +32° až -90°
 • Nejlepší pozorovatelnost: prosinec
 • Počet hvězd (jasnější než 3 mag :4
 • Počet NGC objektů: 327
 • Nejjasnější hvězda: Achernar (α Eri), 0,46 mag
Viditelná část souhv. Eridanus v ČR
Viditelná část souhv. Eridanus v ČR
Mapka souhvězdí Eridanus
Mapka souhvězdí Eridanus
Mapka souhvězdí Eridanus
Mapka souhvězdí Eridanus
 • Eridanus je souhvězdí na jižní obloze. Je to velmi dlouhé souhvězdí, které se vine klikatě jako řeka. V Česku je viditelná pouze jeho severní část. Vine se klikatě od hvězdy Rigel v Orionu dále na jih. Rozsah v deklinaci činí 58 stupňů a je největší ze všech souhvězdí. Hvězda ε Eri, která je velice podobná našemu Slunci - osamocená, pomalu se otáčející hvězda se svou vlastní planetární soustavou, vzdálená pouhých 11 světelných let. Jedná se o nejbližší planetární soustavu.
 • ​α Eri Achernar Najdeme ji ale až v nejjižnějším cípu souhvězdí, proto ji nespatříme. S jasností 0,5. mag se vejde do první desítky nejjasnějších hvězd na celé obloze. Je modrobílým obrem spektrálního zařazení B3 a leží přibližně 145 světelných roků od Země. Povrchová teplota na rovníku dosahuje výrazně nižších hodnot než na pólech hvězdy. Achernar je 8x hmotnější než naše Slunce, svítivostí ho překonává nejméně 2900x.  Jeho rovníkový průměr je o více než 50 % větší než průměr polární - díky své rychlé rotaci (rychlostí 230 km/s) je silně zploštělá. Přesná hodnota rychlosti rotace zavisí na neznámé orientaci osy rotace.
 • β Eri Cursa dosahuje 2,8.mag a na rozdíl od Achernara ji můžeme pohodlně pozorovat. Nachází na severovýchodním konci tohoto souhvězdí v blízkosti společné hranice s Orionem. Cursa je bílou obří hvězdou spektrálního zařazení A3 a světelný paprsek k nám od ní letí přibližně 90 roků. Má přibližně třikrát větší průměr než Slunce.
 • γ Eri Zurak je stálicí třetí hvězdné velikosti. Jde o obří červenou hvězdu (spektrum M0). Vzdálenost odhadujeme na asi 220 světelných roků. Zaurak má zdánlivou jasnost +2,9m.
 • δ Eri Rana na nás svítí jako hvězda 3,5. mag. Je oranžová, spektrálního zařazení K0 a je vzdálena zhruba 30 světelných roků. Má asi 2,3 až 2,7x větší průměr než naše Slunce
 • η Eri Azha dosahuje na pozemské obloze 3,9. mag. Je oranžovou hvězdou spektrálního zařazení K1 a pozorujeme ji ze vzdálenosti okolo 130 světelných roků.
 • δ Eri Zibal se nachází asi 120 světelných roků od nás. Je bílou stálicí spektrálního zařazení A5 a dosahuje 4,8. mag.

 

Hvězdy do 5té magnitudy
Označení Název Jasnost Rektascenze Deklinace Typ
α Eri Achernar 0,45 1h 38m -57° 14' B3Vp
β Eri Cursa 2,78 5h 8m -5° 5' A3IIIvar
θ1 Eri Acamar 2,88 2h 58m -40° 18' A4III+...
γ Eri Zaurak 2,97 3h 58m -13° 30' M1IIIb Ca-1
δ Eri   3,52 3h 43m -9° 46' K0IV
υ4 Eri   3,55 4h 18m -33° 48' B9V
φ Eri   3,56 2h 17m -51° 31' B8IV-V
χ Eri   3,69 1h 56m -51° 37' G5IV
τ4 Eri   3,70 3h 20m -21° 45' M3/M4III
ε Eri Ran 3,72 3h 33m -9° 27' K2V
υ2 Eri   3,81 4h 36m -30° 34' G8III
53 Eri   3,86 4h 38m -14° 18' K1III
η Eri Azha 3,89 2h 56m -8° 54' K1III-IV
ν Eri   3,93 4h 36m -3° 21' B2III SB
43 Eri   3,97 4h 24m -34° 1' K4III
μ Eri   4,01 4h 46m -3° 15' B5IV
ο1 Eri Beid 4,04 4h 12m -6° 50' F2II-III
τ3 Eri   4,08 3h 2m -23° 37' A4V
ι Eri   4,11 2h 41m -39° 51' K0III
τ6 Eri   4,22 3h 47m -23° 15' F3/F5V
κ Eri   4,24 2h 27m -47° 42' B5IV
λ Eri   4,25 5h 9m -8° 45' B2IVn
τ5 Eri   4,26 3h 34m -21° 38' B9V
54 Eri   4,32 4h 40m -19° 40' M3/M4III
ω Eri   4,36 4h 53m -5° 27' A9IV
π Eri   4,43 3h 46m -12° 6' M1III
ο2 Eri Keid 4,43 4h 15m -7° 39' K1V
32 Eri   4,46 3h 54m -2° 57' G8III
τ1 Eri   4,47 2h 45m -18° 34' F5/F6V
υ1 Eri   4,49 4h 34m -29° 46' K0III
 převzato z  http://heavens-above.com
Achernar a Slunce
Achernar a Slunce
Porovnání velikosti a tvaru hvězdy Achenar se Sluncem.
epsilon Eri

epsilon Eri

http://www.eso.org/public/outreach/eduoff/cas/cas2002/cas-projects/sweden_eridani_1/
Grafika1.JPG
 • ε Eri je nejbližší hvězdou pozorovatelnou pouhýma očima v souhvězdí a jednou z nejbližších hvězd vůbec ve vzdálenosti pouhých 10,5 světelného roku. Má 3,7. mag a je oranžovým trpaslíkem spektrálního zařazení K2. Dosahuje asi 8 desetin hmotnosti našeho Slunce a asi 1/3 svítivosti naší denní hvězdy. Její stáří je nižší než 1 miliarda let. Dlouholetá pozorování hvězdy odhalily její pomalou rotaci, prachový disk v jejím okolí a v něm planetární soustavu. Dnes již máme potvrzenu planetu podobné hmotnosti jako má náš Jupiter. Jeden oběh jí trvá 7 pozemských roků.
http://www.aldebaran.cz/bulletin/2009_07_iva.php
http://www.aldebaran.cz/bulletin/2009_07_iva.php
 • Podrobným průzkumem okolí hvězdy Epsilon Eri byly objeveny dva pásy kamenných planetek a jeden vnější pás ledových těles. Vnitřní pás se nachází ve vzdálenosti okolo 3 astronomických jednotek od hvězdy a je tak v prakticky stejné vzdálenosti jako pás planetek mezi Marsem a Jupiterem v naší sluneční soustavě. Druhý pás planetek se nachází ve vzdálenosti okolo 20 astronomických jednotek a obsahuje více hmoty než pás vnitřní. Vnější pás se rozprostírá ve vzdálenosti mezi asi 35 až 90 astronomickými jednotkami a je obdobou Kuiperova pásu v naší sluneční soustavě,s tím rozdílem, že obsahuje zhruba 100 krát více materiálu.
Kredit: NASA/JPL-Caltech
 • Omicron Eridani jsou 2 odlišné hvězdné  systémy v souhvězdí Eridanus 
Omicron 1 Eridani 38 Eri  "Beid" ("vejce")
Omicron 2 Eridani 40 Eri "Keid" ("skořápka")
 
 •  o2 Eri  40 Eri tvoří nejméně dvě hvězdy 4,5 a 9 mag s úhlovou vzdáleností jeden a půl minuty. Později  astronomové zjistili, že se slabší složka rozpadá na další dvě stálice; s jasností 9,5 a 11,2 mag a úhlovou vzdáleností jenom několik vteřin. Trojhvězda o2 Eridani se přitom nachází jenom 16 světelných let daleko. Na počátku 20. století se podařilo odhalit, že „prostřední“ člen o2 Eri má velmi zvláštní spektrum s nápadně rozšířenými absorpčními čarami vodíku. Jedná se totiž o bílého trpaslíka s hmotností poloviny hmotnosti Slunce a průměrem jenom 18 tisíc kilometrů. Jeho střední hustota tudíž dosahuje neuvěřitelně vysoké hodnoty 3 x 108 kg.m-3 a kávová lžička materiálu nabraného z povrchu této stálice by vážila čtvrt tuny! Bílý trpaslík se přitom pohybuje kolem společného těžiště s červeným trpaslíkem s periodou 248 let. Jejich průměrná prostorová vzdálenost činí asi čtyřicet pět astronomických jednotek, tedy více než je vzdálenost Slunce-Pluto.
 •  ο1 Eri  38 Eri  hvězda vizuální velikosti 4 mag. Beid (Omicron-1) se nachází  125 světelných let daleko v souhvězdí  o Eri  je hvězda třídy F , obr s povrchovou teplotou 7100 K a svítivost 28x větší než Slunce Bylo zjištěno, že poloměr má  3,5 krát větší než Slunce, hmotnost  je dvakrát vyšší než má Slunce a její rovníková rychlost otáčení je 100 kilometrů za sekundu. 
Mapka systému Keid a Beid
Mapka systému Keid a Beid
40 Eri

40 Eri

http://www.orionsarm.com/eg-article/45e24ae0d6d07
nahoru
nahoru
Objekty v souhvězdí Eridanus - v jeho severní části –  střední (malý) dalekohled nezbytný
 • NGC 1535  planetární mlhovina               Rektascenze: 4h 14m 15,9s                     Deklinace: -12° 44' 21" ,9,6 mag
 • NGC 1600 eliptická galaxie                      Rektascenze: 4 h 31 m 39,9 s                   Deklinace:-05 ° 05 '16 "  ,11,0 mag
 • NGC 1700 eliptická galaxie                       Rektascenze: 4 h 56 m 56,2 s                  Deklinace: -4 ° 51 '55 " ,11,2mag
 • NGC 1637 eliptická galaxie                       Rektascenze:  4 h 41 m 28,2 s                 Deklinace-02 ° 51 '29 " : ,11,5 mag
 • IC 2118 (Hlava čarodějnice) mlhovina    Rektascenze: 5h 06,9m                            Deklinace: -07° 13'
 • NGC 1535 Kleopatřino oko najdeme je 4 stupně východně od hvězdy Zaurak Gama Eri je to jedna z nejjasnějších planetárních mlhovin v souhvězdí Eridanus. Má průměr 45 " a má zdánlivou velikost 10,5 mag, skutečný průměr o něco více než světelný rok  její vzdálenost je asi 2150 světelných  let. Vnitřní, jasná část plynné obálky má tvar prstence o průměru asi 20 úhlových vteřin. V jejím centru září bílý trpaslík 12. hvězdné velikosti. NGC 1535 můžeme spatřit jako slabou mlhavou hvězdičku v malém dalekohledu. Větší přístroj nám ukáže i centrální hvězdu a modrozelený odstín plynné obálky. 
 • NGC 1600 obří eliptická galaxie, jejichž jas je poměrně slabý kvůli velké vzdálenosti. Je  vidět dalekohledem o průměru 150mm jako oválná skvrna. Vzdálenost se odhaduje na 22 000 000 světelných let . Dosahuje 11té mag.
 • NGC 1637 je spirální galaxie s příčkou, která se nachází asi 38 milionů světelných let daleko v souhvězdí Eridanus a  vzdaluje se od nás přibližně 717 km za sekundu Galaxie je osvětlena záři asi padesát miliard hvězd pomalu se vyvíjí po miliony a miliardy let. V roce 1999 vědci objevili​ v této galaxii supernovu typu II  SN (1999em).
Mapka galaxií v severní části souhvězdi ERIDANUS
Mapka galaxií v severní části souhvězdi ERIDANUS
NGC 1535

NGC 1535

http://www.conferringwiththesky.org/displayimage.php?pid=250
http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1535/dsdlang/fr
http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1535/dsdlang/fr
NGC 1600

NGC 1600

http://rogergroom.com/wp-content/uploads/2014/11/NGC-1600-by-Roger-Groom-annotated.jpg
NGC 1700

NGC 1700

http://cseligman.com/text/atlas/ngc17.htm
NGC 1637

NGC 1637

http://de.wikipedia.org/wiki/NGC_1637#mediaviewer/File:Spiral_galaxy_NGC_1637.jpg
IC 2118

IC 2118

http://pl.wikipedia.org/wiki/IC_2118#mediaviewer/File:Witch_head_nebula.jpg
IC 2118

IC 2118

http://ep.yimg.com/ay/skyimage/rigel-and-the-witch-head-nebula-13.jpg
 • IC 2118 Hlava čarodějnice  velmi slabá reflexní mlhovina nacházející se asi 900 světelných let od Země. Je osvětlovaná od hvězdy ležící 2,6 ° na západ veleobra Rigel ze sousedního souhvězdí Orion. Jejho záření je tak silne, že se rozsvítí IC 2118 komplex ze vzdálenosti asi 40 světelných let. IC 2118 svítí v modré barvě a to nejen proto, že je Rigel svítí modře, ale také proto, že prachové částice, které tvoří mlhovinu odráží je modré světlo efektivnější než červené. IC 2118 zabírá na obloze asi 3x1 stupeň. Skutečná délka činí několik desítek světelných roků. 
Objekty v souhvězdí Eridanus -  jeho střední část  - střední (malý) dalekohled nezbytný
 • NGC 1187 spirální mlhovina                Rektascenze: 03 h 02 m 37,40 s       Deklinace:-22 ° 52 '02,0  ,11,4 mag
 • NGC 1232 spirální galaxie                    Rektanscenze: 03h 09m 45.5s          Deklinace: -20° 34′ 46″ , 11,7 mag
 • NGC 1300 spirální galaxie                     Rektascenze:  03 h 19 m 41,1 s           Deklinace:-19 ° 24 '41 " ,11,3 mag
 • NGC 1325 spirální galaxie                     Rektascenze: 03 h 24 m 25.5 s          Deklinace:-21 ° 32 '35 "  ,11,4 mag
 • NGC 1395 eliptická galaxie                    Rektascenze: 03h 38m 29,7s            Deklinace -23° 01' 40"  ,9,8 mag
 • NGC 1332 a NGC 1331                            Rektascenze: 03h 26m 17,3s             Deklinace:-21 ° 20 '07 0,3 " ,12,3 mag
 • NGC 1371 spirální galaxie                      Rektanscenze: 03 h 34 m 59 s           Deklinace:-24 º 55 '59' ,  11,4 mag
 • NGC 1398 spirální galaxie                       Rektanscenze: 03h 38m 52,1s          Deklinace:-26 ° 20 '16 0,2,  9,8 mag
 • NGC 1407 eliptická galaxie                     Rektanscenze : 03 h 40 m 12.30       Deklinace: -18° 34' 48" , 9,7 mag
 • NGC 1426 eliptická galaxie                      Rektanscenze: 03h 42m 49,3s         Deklinace:  -22° 06' 29"  ,11,4 mag
Grafika1.JPG
NGC 1353

NGC 1353

http://wiki.skylook.org/wiki/NGC%201353
NGC 1323 a 1331

NGC 1323 a 1331

http://cseligman.com/text/atlas/ngc13.htm
NGC 1371

NGC 1371

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://dso-browser.com/dso/info/NGC/1371&prev=search
 • NGC 1187 impozantní spirální galaxie o magnitudě 11,4, která  je poměrně mladá. Nachází se asi 60 miliónů světelných let daleko a vzdaluje  od nás na 1393 km za sekundu. NGC 1187 je vidět téměř zepředu, což nám dává dobrý přehled o své spirální struktuře. NGC 1187 hostila dva výbuchy supernov roku 1980 a 1982. 
 • NGC 1232 spirální galaxie s příčkou o průměru cca 200.000 světelných let (téměř dvojnásobek velikosti naší Mléčné dráhy), NGC 1232 se nachází asi 61 milionů světelných let daleko . Galaxie svítí jako 50 miliard Sluncí a je asi 2,2 krát jasnější než Mléčná dráha. Má satelitní galaxii NGC 1232A.
 • NGC 1300 velká spirální galaxie s příčkou leží vzdálená 70 miliónů světelných let . NGC 1300 má přes 100 000 světelných let a Hubblovy obrázky ukazují výrazné podrobnosti dominantní centrální příčky a vznešených spirálních ramen. Bližší prohlídka samotného jádra této klasické spirály s příčkou ukazuje pozoruhodnou oblast se spirální strukturou, která napříč měří asi 3300 světelných let. 
 • NGC 1395 se nachází  na hranici souhvězdí Eridanus a souhvězdí Pec. NGC 1395 dosahuje zhruba 10. magnitudy rozkládá se na plošce o velikosti asi 5x4,5 úhlové minuty, je dobře viditelna v  10 cm dalakohledech. Tato obří oválná ECD eliptická galaxie (Hubble typ E2 nebo E3) je druhou nejjasnějš z kupy galaxií Fornax II. 
 • NGC 1332 dosahuje 10,3. magnitudy a rozkládá se na plošce o velikosti asi 4x1,5 úhlové minuty. Jeví se tedy velmi silně protažená. Od východu je k ní „přilepena" drobná eliptická galaxie NGC 1331, která se z našeho pohledu jeví téměř kulová. Je však velmi slabá a viditelná až ve velkých amatérských dalekohledech.
 • NGC 1371  spiralní galaxie. Její velikos je přibližně  6x4 obloukové minuty a magnituda je 11,4.
 • NGC 1398  spirální galaxie s příčku galaxie, která  je vdálená asi 65 miliónů světelných let. Její velikost - průměr -  je přibližně 135 000 světelných let , což je asi o 35% více, než naše vlastní galaxie . NGC 1398 obsahuje  300 miliard krát více hmoty než  Slunce, jehož část je soustředěna do 100 miliard hvězd. NGC 1398 má jas o 9,8 mag a úhlovou  velikosti 7,1x 5,4 obloukové minuty.
 • NGC 1407 dosahuje 9,7. mag a na obloze zabírá plošku o velikosti asi 4,5x4,9 úhlové minuty. Ve středně velkém amatérském dalekohledu si v její blízkosti můžete všimnout další eliptické galaxie NGC 1400, která leží asi 11 úhlových minut jihozápadně. Dosahuje 11. mag a má zhruba poloviční rozměry asi 2,5xx 2,1 úhlové minuty.
 • NGC 1426 eliptická galaxie o mag 11,4 a velikosti2,6x1,7 obloukové minuty.
NGC 1187

NGC 1187

http://www.robgendlerastropics.com/NGC1187.html
NGC 1300

NGC 1300

http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1300/dsdlang/fr
NGC 1395

NGC 1395

http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1395/dsdlang/fr
NGC 1398

NGC 1398

http://de.wikipedia.org/wiki/NGC_1398#mediaviewer/File:N1398s.jpg
NGC 1232

NGC 1232

http://en.wikipedia.org/wiki/NGC_1232#mediaviewer/File:NGC1232B.jpg
NGC 1426

NGC 1426

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://dso-browser.com/dso/info/NGC/1426&prev=search
NGC 1325

NGC 1325

http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1300/dsdlang/fr
NGC 1407 a 1400

NGC 1407 a 1400

http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1400-1407/dsdlang/fr

zpět
zpět
Použité zdroje pro tvorbu těcto stránek 
 • PC SOFTWARE   Stellarium, Cartes du Ciel
 • http://forum.kosmonautix.cz 
 • http://hvezdnouoblohou.wz.cz
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/
 •  http://www.dalekohledy.cz
 •  http://astronomia.zcu.cz
 •  www.astro.cz

    © 2018 - 2020 / Administrátor webu kontakt: shark.ms@centrum.czhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100008296352309
                                                                                                                                                                 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one