Tyto stránky jsou věnovány především začátečníkům, a pro ty kteří  mají jen minimální zkušenosti s pozorováním noční oblohy

Grafika1.JPG
                                                   ♦ ♦ ♦   Stránky jsou postupně v přípravě  ♦ ♦ ♦                                                                            

Aktualizace  Pastýř ASTROKUK, Moje výbava
na tomto webu
Hercules- Her
obraz-herkula.jpg
 •  ​Rektascenze: 15h 48,5m až 18h 57,8m
 • Deklinace: +51° 19,5m až +3° 40,4m
 • Rozloha: 1 225 čtverečných stupňů
 • Viditelnost na zeměpisné šířce: +90° až -50°
 • Nejlepší pozorovatelnost: červenec
 • Počet hvězd (jasnější než 3 mag): 3
 • Počet NGC objektů: 214
 • Nejjasnější hvězda: Ras Algethi (α Her), 2,78 mag
Mapka souhvězdi Herkules
Mapka souhvězdi Herkules
Mapka souhvězdí Herkules
Mapka souhvězdí Herkules

Herkules souhvězdí leží mezi Lyrou a Severní korunou a nejsnadněji ho identifikujeme pomocí výrazného čtyřúhelníku hvězd, který připomíná květináč. Herkuled je páté  největší souhvězdí Tvarem připomíná křivé H nebo K, Pro pozorovatele vybavené dalekohledy se zde nabízí zejména několik dvojhvězdných systémů, kulových hvězdokup – včetně hvězdokupy M13, M13 je nejjasnější hvězdokupou severní oblohy. Obsahuje kolem jednoho milionu hvězd. Roku 1974 byl k této hvězdokupě vyslán silnou vysílačkou radiový signál určený jakékoli mimozemské civilizaci. Vysílání obsahovalo informace o naší sluneční soustavě, planetě a lidstvu. Radiový signál se k některé ze soustav dostane nejdříve za 25000 let, odpověď tedy může lidstvo očekávat za dvojnásobek této doby – a jedna planetární mlhovina.

Ve východní části souhvězdí, v blízkosti hvězdy Ný Herkula, se nachází Apex – bod k němuž směřuje sluneční soustava vzhledem k okolním hvězdám. Rychlost pohybu směrem k Apexu je 19,5 kilometrů za vteřinu. Protilehlý bod k Apexu – Antapex – se nachází v souhvězdí Holubice na jižní obloze .

Hvězdy do 5té magnitudy
Označení Název Iasnost Rektascenze Deklinace Typ
β Her Kornephoros 2,78 16h 30m 21° 29' G8III
α1 Her Rasalgethi 2,78 17h 15m 14° 23' M5IIvar
ζ Her   2,81 16h 41m 31° 36' F9IV
δ Her Sarin 3,12 17h 15m 24° 50' A3IVv SB
π Her   3,16 17h 15m 36° 49' K3IIvar
μ Her   3,42 17h 46m 27° 43' G5IV
η Her   3,48 16h 43m 38° 55' G8III-IV
ξ Her   3,70 17h 58m 29° 15' K0III
γ Her   3,74 16h 22m 19° 9' A9III
ι Her   3,82 17h 39m 46° 0' B3V SB
ο Her   3,84 18h 8m 28° 46' B9.5V
109 Her   3,85 18h 24m 21° 46' K2III
θ Her   3,86 17h 56m 37° 15' K1IIvar
τ Her   3,91 16h 20m 46° 19' B5IV
ε Her   3,92 17h 0m 30° 56' A0V
ρ Her   4,15 17h 24m 37° 9' B9.5III
110 Her   4,19 18h 46m 20° 33' F6V
σ Her   4,20 16h 34m 42° 26' B9Vvar
φ Her   4,23 16h 9m 44° 56' B9MNp...
95 Her   4,26 18h 2m 21° 36' G5
111 Her   4,34 18h 47m 18° 11' A5III
102 Her   4,37 18h 9m 20° 49' B2IV
λ Her Maasym 4,41 17h 31m 26° 7' K3IIIvar
ν Her   4,41 17h 59m 30° 11' F2II
převzato z  http://heavens-above.com
 Ras Algethi

Ras Algethi

http://it.wikipedia.org/wiki/Ras_Algethi
 • α Her Ras Algethi  je pátá nejjasnější hvězda. Ras Algethi je ve skutečnosti trojhvězda nacházející se asi 382 světelných let od Země. Hlavní složkou trojhvězdy Ras Algethi je rudý nadobr spektrálního typu M5 s povrchovou teplotou pouhých 2200 K a třídy svítivosti IIb. Jasnost této hvězdy (Ras Algethi A) se mění nepravidelně v rozmezí od 3m do 4m. Průměrem převyšující naše Slunce asi 400×. Kdybychom tuto hvězdu posadili do středu naší Sluneční soustavy, její okrajové vrstvy by zasahovaly někde k dráze planety Mars. Hmotnost činí asi 8 MS. Druhá složka (Ras Algethi B) je bílá hvězda spektrálního typu F8 zdánlivé jasnosti 5,3m, kolem níž obíhá neviditelný průvodce (Ras Algethi C) ve vzdálenosti asi jen 0,4 AU v periodě 51,6 dne. Již malým dalekohledem odlišíme Ras Algethi B od nápadně červenooranžové hlavní složky, od níž je vzdálena asi 4,9" . Jejich fyzická vzdálenost činí asi 550 AU a oběžná doba asi 3 600 let.
 • β Her Kornephoros je nejjasnější hvězdou souhvězdí Herkules. Kornephoros zvaný rovněž Rutilicus dosahuje zdánlivé jasnosti 2,8 mag Kornephoros je to  obří žlutá hvězda spektrálního typu G7 a třídy svítivosti IIIa. Povrchová teplota hvězdy dosahuje asi 4 900 K, je tedy o něco chladnější než naše Slunce. Ve srovnání se Sluncem má však asi 20× větší, 3× větší hmotnost a svítivostí asi 175 větší. Beta Herculis se zrodila jako horká modrá hvězda před asi 200 miliony lety, dnes je však ve stádiu žlutého obra syntetizujíc pravděpodobně hélium na uhlík a kyslík. Tato vývojová fáze hvězdy je však neobyčejně krátká, velice rychle se zní přesune buď do stádia rudého veleobra a následně do stádia bílého trpaslíka. Na to, aby explodovala jako supernova nemá beta Herculis pravděpodobně dostatečnou hmotnost.Kornephoros, vydatný zdroj rentgenového záření, není osamocenou hvězdou. Periodické změny ve spektru v periodě 410,6 dne dokazují přítomnost neviditelného průvodce. Hvězda se nachází asi 139 světelných let od Země.
 • Dzéta Her tvoří pravý dolní roh „Herkulova květináče" a nachází se mnohem blíž, ve vzdálenosti 35 světelných let. Má také nažloutlou barvu (spektrum G0). Je poměrně těsnou dvojhvězdou. Hlavní složku 2,9. magnitudy obíhá průvodce s jasností 5,4. mag jednou za 34,5 roků. Jde také o žlutou hvězdu spektrálního zařazení G7. Vzdálenost mezi oběma stálicemi při pohledu ze Země kolísá mezi 0,4 až 1,6 úhlové vteřiny, nejmenší vzdálenost je dělila v roce 2001. V současné době se nachází v odstupu 1,1 úhlové vteřiny. Během oběhu se jejich skutečná vzdálenost mění mezi asi 8 a 21 astronomickými jednotkami. Hlavní složka má přibližně 2,5 krát větší průměr než naše Slunce, průvodce je o něco menší než naše denní hvězda. 
 • δ Her Sarin je bílý podobr v souhvězdí Herkula. Je vzdálená asi 75 světelných let, je 198. nejjasnější hvězdou na pozemské obloze, kde se svítí na zdánlivé vizuální velikostí 3.1m. Sarin je více hvězdný systém, který se pohybuje přes Galaxii při rychlosti 43,6 km / s vzhledem ke Slunci, dosahuje na pozemské obloze 3,1. mag a je bílou stálicí (spektrum A3). Má průvodce kterého však neukáže žádný dalekohled, obíhá ve vzdálenosti nejméně 1,45 astronomické jednotky od hlavní složky s periodou nejméně 11 měsíců. Dalšího průvodce již můžete spatřit i v menších přístrojích. Dosahuje 8,3. mag a nachází se v odstupu 11,6 úhlové vteřiny.
 • Mí Her jde o poměrně blízkou žlutou stálici spektrálního zařazení G5, ve vzdálenosti okolo 27 světelných roků. Má asi 1,8 krát větší průměr než naše Slunce a hmotnost srovnatelnou.Mí Herkula je  čtyřhvězdným systémem. Je 266. nejjasnější hvězda na pozemské obloze, kde se svítí na zdánlivé vizuální velikostí 3,4.
 • Éta Her dosahuje 3,5. magnitudy. Je žlutým obrem spektrálního zařazení G8 ve vzdálenosti přibližně 110 světelných let. Odhadujeme,že hvězda má asi desetkrát větší průměr než naše Slunce.
 • Epsilon Her je bílou stálicí spektrálního zařazení A0 s jasností 3,9. magnitudy,ve vzdálenosti okolo 160 světelných roků. Z rozboru spektra víme,že jde o těsnou dvojhvězdu s oběžnou dobou 4 dny.
Mapka dvojhvězdy Ro her
Mapka dvojhvězdy Ro her
 • Ró Her dvojice bílých stálic spektrální třídy A v odstupu 4,1 úhlové vteřiny. Jasnější složka má 4,5. mag, průvodce je o jednu hvězdnou velikost slabší 5,5. mag. Pohodlně je tedy rozloží již malý dalekohled s průměrem objektivu od 6ti  cm. Dvojhvězdu od nás dělí zhruba 400 světelných roků. Odhadujeme, že hvězdy jsou od sebe vzdáleny nejméně 500 astronomických jednotek a oběžná doba se tudíž bude pohybovat v řádu několika tisíciletí.
Mapka pro Kappa Her
Mapka pro Kappa Her
image016.jpg
 • Kappa Her Marsik najdeme v jihozápadní části souhvězdí. Tvoří ji dvojice stálic 5,0. a 6,2. mag v odstupu 27 úhlových vteřin. Můžeme je tedy rozlišit již větším triedrem či malým dalekohledem. Jasnější složka je žlutá (spektrum G8), průvodce žlutooranžový (spektrum K1. Zatím není jisté zda jde o skutečnou fyzickou dvojhvězdu.
 • 95 Her se skládá ze dvou stálic podobné jasnosti 4,9. a 5,1. mag. Na obloze je dělí 6,4 úhlové vteřiny. Jasnější složka je bílá, spektrálního zařazení A5, průvodce má žlutou barvu (spektrum G8). Na jejich rozlišení postačí  dalekohled s průměrem 6 centimetrů. Při pohledu prostýma očima se 95 Her jeví jako jedna stálice 4,3 mag. Najdete ji v jihovýchodní části souhvězdí. Nachází se velmi zhruba 500 světelných roků od nás.
 • 100 Her dvojice prakticky stejných hvězd je . Obě bílé složky mají téměř stejnou jasnost 5,8. a 5,9. mag, i shodné spektrum - A3. Nachází se v odstupu 14 úhlových vteřin. Velmi snadno je tedy rozliší  malý dalekohled. Společně vykreslují na obloze stálici 5,1. mag. Dvojici od nás dělí přibližně 200 světelných let.
 • 30 Her je polopravidelnáproměnná hvězda Jde o obří červenou hvězdu spektrální třídy M. V době maxima dosahuje 4,3. mag a je dobře viditelná prostýma očima, v minimu může být až o dvě hvězdné třídy slabší a ztrácet se pozorovatelům bez dalekohledu. Od nás ji dělí vzdálenost asi 360 světelných roků. Její načervenalý odstín pěkně vynikne již v malém dalekohledu. Proměnnou najdete severozápadně od Herkulova květináče,v blízkosti hvězdy Sigma Her.
95 a 100 Her

95 a 100 Her

Mapka pro 95 Her a 100 Her
30 Her

30 Her

Mapka pro 30 Her
95 Her

95 Her

http://zimmer.csufresno.edu/~fringwal/bright-gallery.html
100 Her

100 Her

nahotu
nahotu
Objekty v souhvězdí Herkula – střední (malý) dalekohled nezbytný
 • NGC 6205  M13 kulová hvězdokupa            Rektascenze: 16h 41m 41,4s  Deklinace: +36° 27' 36" , 5,8 mag
 • NGC 6207 spirální galaxie                            Rektascenze: 16h 43m 03,9s   Deklinace: +36° 49' 56", 11,4 mag
 • NGC 6210  planetární mlhovina                   Rektanscenze: 16h 44m 29,4s Deklinace: +23° 48' 00" , 8,8 mag 
 • NGC 6166 eliptická galaxie                          Rektanscenze: 16h 28m 38,5s  Deklinace:+39° 33' 06", 11,8 mag 
 • NGC 6341 M92 kulová hvězdokupa             Rektascenze: 17h 17m 07,5s   Deklinace: +43° 08' 11" , 6,5 mag
 • NGC 6229 kulová hvězdokupa                     Rektascenze: 16h 46m 58,8s    Deklinace: +47° 31' 40", 9,4 mag
 • NGC 6210 planetární mlhovina se nachází 4 stupně severovýchodně od hvězdy Rutilicus ve vzdálenosti 6500 světelných let od Země. Celá mlhovina měří 1,6 světelných let, přičemž vnitřní pouzdro je asi 0,5 světelných let v průměru. Mlhovina se pohybuje od nás na 14 kilometrů za sekundu. S celkovou jasností okolo 9. mag patří k poměrně snadno pozorovatelným objektům tohoto druhu. Nejjasnější centrální část mlhoviny je však úhlově malá (asi 12x18 úhlových vteřin) a proto ji v menších dalekohledech spatříte jen jako drobnou mlhavou hvězdičku, v silnějších zvětšeních jako drobný disk. Centrální hvězda dosahuje 13. mag a je viditelná až ve větších amatérských přístrojích. V nich si také nejspíše všimnete poměrně výrazného nazelenalého odstínu mlhoviny, někteří pozorovatelé však trvají na modrém odstínu.
 • NGC 6205 (M13) + NGC 6207  leží vizuelně velice "blízko"  u  sebe,  Zatímco NGC 6205 je "pouhých" 25 tisíc světelných let daleko, světlo z galaxie NGC 6207 pochází ze vzdálenosti 46 miliónů světelných let - dva tisíce krát dále! 
 • NGC 6205  se skládá se z asi 300 000 hvězd a má průměr 150 světelných let. Má hvězdnou velikost 5,7 mag. Lze ji již pozorovat pouhým okem, ale v triedru rozeznáme i její tvar - podobá se hlavě komety.j Jednotlivé hvězdy jsou soustředěny v prostoru o průměru přibližně 200 světelných roků. Některé okrajové členy hvězdokupy však najdeme ještě v mnohem větší vzdálenosti od centra. Stáří hvězdokupy je přibližně 12 až 13 miliard roků. Nejjasnější středová část hvězdokupy zabírá na obloze plošku o průměru přibližně 20 úhlových minut.
 • NGC 6207 její madnituda je pouze pouze 12,2 a zabírá pouze 3,3"x 1,7". Vzdálenosti  galaxie je 22 milionů světelných let  Domníváme se, že tato galaxie téměř jistě má své vlastní kulové hvězdokupy, podobně jako NGC 6205. 
 • NGC 6166  eliptická galaxie která leží 490 mil. světelných let daleko. Je sočástí kupy galaxií Abell 2199 kupa, která obsahuje na několik stovek galaxií z nichž je NGC 6166 nejjasnější. Její magnituda je 11,8 , rozměry jsou 2x 1,5 uhlové minuty.
Mapka pro NGC 6205, NGC 6207, NGC 6166
Mapka pro NGC 6205, NGC 6207, NGC 6166
Mapka pro NGC 6341+ NGC 6229
Mapka pro NGC 6341+ NGC 6229
NGC 6207

NGC 6207

http://www.astrophotos.net/pages/GALAXIES/NGC%206207.htm
NGC 6210

NGC 6210

http://www.deepsky-drawings.com/ngc-6210-t120m/dsdlang/fr
http://astronomerica.awardspace.com/SDSS-8/IC4617.php
http://astronomerica.awardspace.com/SDSS-8/IC4617.php
Odhaduje se, že ve vzdálenosti 22 milionů světelných let leží galaxie  IC 4617, která se nachází mezi objekty (NGC 6205 a NGC 6207)  je rovněž zachycen na tomto obrázku.
IC4617 má velikosti 16 mag. Pro male dalekohledy neviditelná.
NGC 6205

NGC 6205

http://www.planetaryvisions.com/display.php?id=N6205_03&t=9&w=1
NGC 6205 - M13

NGC 6205 - M13

https://alvarri.com/research-overview/
Abell 2199

Abell 2199

http://www.saratogaskies.com/image.pl?i=29
NGC 6166

NGC 6166

http://en.wikipedia.org/wiki/NGC_6166#/media/File:Monster_Galaxies_Lose_Their_Appetite_With_Age_03.jpg
 • NGC 6341 kulová hvězdokupa s celkovou jasností 6,4. mag patří k nejjasnějším kulovým hvězdokupám. Najdeme ji asi 6 stupňů severně od hvězdy Pí Her. Je dobře pozorovatelná malým triedrem. Dosahuje průměru asi 14 úhlových minut. V jejím okolí se však nenachází žádné jasnější hvězdy. Nejjasnější stálice se pohybují okolo 12. mag a ukáže je jednotlivě až středně velký amatérský dalekohled. M 92 se podobá nedaleké M 13, je však slabší a více koncentrovaná. Vzdálenost M92 je 27600 světekných let.
 • NGC 6229 najdeme v severní části souhvězdí. Ta je již podstatně slabší, dosahuje jen 9,4. mag. Důvodem je především velká vzdálenost hvězdokupy od nás. Nachází se až na opačném konci Galaxie ve vzdálenosti asi 100 000 světelných roků. Na obloze zabírá plošku o průměru asi 4,5 úhlové minuty. V menších dalekohledech s malým zvětšením ji spatříte jako drobnou,téměř stelární mlhavou skvrnku a v její blízkosti si všimnete dvou hvězd 8. mag, které s ní tvoří téměř rovnostranný trojúhelník. Na hvězdy ji částečně dokáže rozlišit až velký amatérský dalekohled. Nejjasnější stálice hvězdokupy totiž nepřesahují 15. hvězdnou velikost.
Mapka pro NGC 6341 a NGC 6229
Mapka pro NGC 6341 a NGC 6229
NGC 6341

NGC 6341

http://www.foldtime.com/astronomy/m1%20m110/m92%20ngc6341%20globular%20cluster%20in%20hercules.htm
NGC 6229

NGC 6229

http://server7.sky-map.org/imageView?image_id=905381
 • Abell 2151 je vesmírné souostroví zhruba 500 miliónů světelných let daleko, plné spirálních galaxií, bohatých na plyn a prach se vznikajícími hvězdami, ale s poměrně málem eliptických galaxií, která mají málo plynu a prachu, ze kterých mohou vznikat nové hvězdy. Barvy na tomto pozoruhodném hloubkovém kompozitním snímku jasně ukazují galaxie se vznikajícími hvězdami s modrou barvou a galaxie se staršími populacemi hvězd s žlutou barvou. Ostrý snímek zabírá asi 3/4 stupně přes střed kupy, což odpovídá více jak 6 miliónům světelných let v odhadované vzdálenosti kupy. Kupa v Herkulu samotná je možná výsledkem probíhajícího slučování menších kup galaxíí a považuje se za podobnou mladým kupám galaxií v mnohem větší vzdálenosti raného Vesmíru.
 
Abell 2151

Abell 2151

http://www.astro.cz/apod/ap140625.html

Použité zdroje pro tvorbu těcto stránek 
 • PC SOFTWARE   Stellarium, Cartes du Ciel
 • http://forum.kosmonautix.cz 
 • http://hvezdnouoblohou.wz.cz
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/
 •  http://www.dalekohledy.cz
 •  http://astronomia.zcu.cz
 •  www.astro.cz

    © 2018 - 2020 / Administrátor webu kontakt: shark.ms@centrum.czhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100008296352309
                                                                                                                                                                 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one