Tyto stránky jsou věnovány především začátečníkům, a pro ty kteří  mají jen minimální zkušenosti s pozorováním noční oblohy

Grafika1.JPG
                                                   ♦ ♦ ♦   Stránky jsou postupně v přípravě  ♦ ♦ ♦                                                                            

Aktualizace  Pastýř ASTROKUK, Moje výbava
na tomto webu
Hydra -  Hya
obraz-hydry.jpg
 • Rektascenze: 8h 10,9m až 15h 02,5m
 • Deklinace: +6° 37,8m až -35° 41,6m
 • Rozloha: 1 303 čtverečných stupňů
 • Viditelnost: +54° až -83°
 • Nejlepší pozorovatelnost: duben
 • Počet hvězd (jasnější než 3 mag): 2
 • Počet NGC objektů: 229
 • Nejjasnější hvězda: Alphard 
Mapka souhvězdí Hydra - celková
Mapka souhvězdí Hydra - celková
Mapka souhvězdí s popisem hvězd
Mapka souhvězdí s popisem hvězd
 • Hydra je nejužší a zároveň nejdelší souhvězdí. Hydra zobrazována jako velký vodní had. Jeho hlava začíná nad nebeským rovníkem pod souhvězdím Raka a tělo se vine po jižní obloze až k souhvězdí Vah. Pro amatérské dalekohledy se zde nabízí zejména několik pohledných dvojhvězd, otevřených a kulových  hvězdokup. Nesmíme zapomenout ani na jednu z nejsnadněji pozorovatelných planetárních mlhovin NGC 3242. Hydra sousedí se souhvězdími Lva, Raka, Malého psa, Jednorožce, Lodní zádě, Kompasu, Vývěvy, Kentaura, Vlka, Vah, Panny, Havrana, Poháru a Sextantu. Souhvězdí obsahuje 1 hvězdu druhé magnitudy, žádnou v rozmezí druhé až třetí magnitudy, celkově 12 hvězd je jasnějších 4. magnitudy a celkově asi 44 hvězd je jasnějších 5. magnitudy.
 
 • α Hya Alphard  Dominantní hvězdou souhvězdí je Alphard (Alfa Hydry, Srdce Hydry). Je stálicí 2. hvězdné velikosti. Jméno Alphard pochází z arabštiny a znamená v překladu „osamocená".  V jejím širokém okolí se totiž nenachází žádná jasnější hvězda. Z astrofyzikálního hlediska jde o oranžovou obří hvězdu spektrálního zařazení K3 ve vzdálenosti asi 180 světelných roků od nás. Oranžového odstínu této stálice si jistě všimnete již při pohledu prostýma očima. Její průměr je asi 35x větší naše Slunce.
 • β Hya dosahuje na 4,2. magnitudy. Je z našeho pohledu těsnou dvojhvězdou s jasnostmi složek 4,8. a 5,6. magnitudy, v současné době v odstupu 0,7 úhlové vteřiny. Jasnější složka je spektrálního zařazení B9 a řadíme ji k proměnným hvězdám typu Alfa Honících psů. Její velmi drobné světelné změny však zaznamenají až citlivé měřící přístroje. Dvojhvězda se nachází asi 365 světelných let od Země.
Hvězdy do 5té magnitudy
 
Označení Název Jasnost Rektascenze Deklinace Typ
α Hya Alphard 1,99 9h 28m -8° 40' K3III
γ Hya   2,99 13h 19m -23° 10' G8III
ν Hya   3,11 10h 50m -16° 12' K0/K1III
ζ Hya   3,11 8h 55m 5° 57' G8III-IV
π Hya   3,25 14h 6m -26° 41' K2III
ε Hya   3,38 8h 47m 6° 25' G0III-IV
ξ Hya   3,54 11h 33m -31° 51' G8III
λ Hya   3,61 10h 11m -12° 21' K0III
μ Hya   3,83 10h 26m -16° 50' K4III
θ Hya   3,89 9h 14m 2° 19' B9.5V
ι Hya   3,90 9h 40m -1° 9' K3IIIvar
υ1 Hya   4,11 9h 51m -14° 51' G6/G8III
δ Hya   4,14 8h 38m 5° 42' A1Vnn
β Hya   4,29 11h 53m -33° 54' Ap Si
η Hya   4,30 8h 43m 3° 24' B3V...
12 Hya   4,32 8h 46m -13° 33' G8III
ρ Hya   4,35 8h 48m 5° 50' A0Vn
58 Hya   4,42 14h 50m -27° 58' K3III
σ Hya   4,45 8h 39m 3° 20' K2III
převzato z  http://heavens-above.com
Alphahrd

Alphahrd

http://constellationresearch.wikispaces.com/hydra
 • γ Hya je stálicí 3. hvězdné velikosti a najdeme ji v ocasu Hydry. Je žlutým obrem spektrálního zařazení G8 a svítí na nás ze vzdálenosti asi 130 světelných roků.
 • τ1 + τ Hya Západně a jihozápadně od Joty Hydry se nachází dvojice slabých hvězd. Na obloze od sebe tyto dvě hvězdy dělí necelé 2 stupně. První z nich dosahuje 4,5 m , druhá 4,6 m. Tau 2 Hydry je bílou hvězdou spektrálního zařazení A3, ve vzdálenosti zhruba 500 světelných roků. Tau 1 Hydry je nažloutlou hvězdou spektrálního zařazení F6, ve vzdálenosti okolo 55 světelných roků. Její průměr je přibližně 1,4 krát větší než průměr Slunce.
 • ε Hya je eoučástí hlavy Hydry - prostému oku se jeví jako obyčejná stálice 3,4. magnitudy, ve skutečnosti ji však tvoří 5 složek. Menší dalekohled 8 cm a velkým zvětšením je schopen ji ukázat jako dvojici stálic 3,4. a 6,8. mag v odstupu 2,9 úhlové vteřiny. Hlavní složka je žlutá spektrálního zařazení G5, průvodce má nažloutlou barvu (spektrum F5). Oběžnou dobu této dvojice odhadujeme na necelých 1000 roků. Jasnější složku však ještě obíhá další člen systému (4,7. mag. spektrum A5) a to s periodou pouhých 15 roků. Vzdálenost mezi těmito dvěma těsnými složkami dvojhvězdy nikdy nepřesahuje při pohledu ze Země 0,3 úhlové vteřiny,proto ji dalekohledem jako dvojici rozhodně nespatříte. A aby to slabšímu průvodci (spektrum F5) nebylo líto že je osamělý, tak i jemu příroda stvořila blízkého souputníka. O jeho existenci víme z rozboru spektra, oběžná doba činí necelých 10 dní. K soustavě pravděpodobně patří i slabý červený trpaslík 13. hvězdné velikosti,který se nachází 19 úhlových vteřin daleko. Toho je schopen ukázat již středně velký amatérský dalekohled s průměrem objektivu nad 15 centimetrů.
 • Nejvýraznější částí souhvězdí je hlava Hydry tvořená stálicemi 3. a 4. hvězdné velikosti. Hlavu Hydry tvoří šestice hvězd rozložených na ploše o průměru asi 5 stupňů. Jde pouze o náhodnou skupinku stálic v různých vzdálenostech od Země. Nachází se v rozmezí asi 130 až 600 světelných roků do nás.Nejjasnější Dzéta Hydry dosahuje 3,1. magnitudy a jde o žlutou obří hvězdu spektrálního zařazení G9, ve vzdálenosti asi 165 světelných roků . Povrchová teplota činí přibližně 4900 Kelvinů. Její stáří se pohybuje v řádech stovek milionů roků. Druhou nejjasnější hvězdou je Epsilon Hydry. Dosahuje 3,4. mag a jde o žlutou obří hvězdu spektrálního zařazení G5, ve vzdálenosti okolo 130 světelných roků. Je vícenásobným hvězdným systémem, skládající se z nejméně pěti složek. Delta Hydry je třetí nejjasnější v hlavě Hydry. Dosahuje 4,1. mag. Jde o bílou hvězdu spektrálního zařazení A1. Nachází se zhruba 160 světelných roků. Čtvrtou nejjasnější hvězdou hlavy Hydry je Éta Hydry. Dosahuje 4,3. mag. Jde o modrou hvězdu spektrálního zařazení B3, ve vzdálenosti kterou odhadujeme na 550 až 600 světelných roků. Mohla by mít přibližně 5 krát větší průměr než Slunce. Povrchovou teplotu odhadujeme na zhruba 18 700 Kelvinů. Z hlavy Hydry je tou od nás nejvzdálenější.Ró Hydry je pátou nejjasnější stálicí z šestice tvořící hlavu Hydry. Dosahuje 4,4. mag. Jde o bílou hvězdu spektrálního zařazení A0, ve vzdálenosti okolo 355 světelných let.Nejslabší z šestice hvězd tvořících hlavu Hydry je Sigma Hydry. Dosahuje 4,5. mag. Jde o oranžového obra spektrálního zařazení K2, ve vzdálenosti okolo 370 světelných roků. 
  • ​ve středu hlava se nalézá  eliptická galaxieNGC 2644 o magnitudě 12,8 viditelná v středně velkých dalekohledech jako mlhavý oblak - galaxie zaujímá plošku 1,8'x0,7'.
Hlava Hydry
Hlava Hydry
Hlava Hydry detail
Hlava Hydry detail
NGC 2644

NGC 2644

https://dso-browser.com/deep-sky/3589/ngc-2644/galaxy
Mapka pro C Hya + NGC 2458
Mapka pro C Hya + NGC 2458
 • C Hya Jihojihozápadně od středu Hydry najdete stálici s označením. Dosahuje 3,9. mag. Jde o bílou hvězdu spektrálního zařazení A0, ve vzdálenosti okolo 120 světelných roků. Povrchová teplota přesahuje 10 000 Kelvinů. Přebytek infračerveného záření nasvědčuje tomu, že hvězdu obklopuje prachový disk. Na dostatečně temné obloze si v její těsné blízkosti můžete všimnout dvou slabých stálic. 1 a 2 Hydry, dosahují 5,6. mag. Jde pouze o optické průvodce. Vůči C Hydry jsou v takovém rozestavění, že s ní tvoří téměř řádek. 2 Hydry leží asi 12 úhlových minut jihovýchodně od C Hydry, naopak 1 Hydry asi 16 úhlových minut severozápadně.
 • R Hya je dlouhoperiodickou proměnnou hvězdou typu Mira Ceti. Najdeme ji v ocasu Hydry, asi 2,5 stupně východně od Gama Hydry. V období maxima dosahuje obvykle 4. hvězdné velikosti, v minimu klesá až k 11 mag. R Hydry je v období maxima pozorovatelná očima, v dalekohledem si jistě všimnete nápadné červené barvy. V minimu budeme na spatření hvězdy potřebovat alespoň malý dalekohled. Slabý společník 12. hvězdné velikosti v odstupu 21 úhlových vteřin je viditelný až ve větších amatérských dalekohledech.
 • 54 Hya se nachází až konci ocasu Hydry, v blízkosti  souhvězdí Vah. Malý dalekohled s pěticentimetrovým objektivem ji pohodlně rozštípne na dvojici 5. a 7. hvězdné velikosti v odstupu 8 úhlových vteřin. Jasnější složka je žlutobílá,patří do spektrální třídy F,průvodce je žlutý, patří do spektrální třídy G. 54 Hydry od nás dělí zhruba 100 světelných roků.
Mapka pro R Hya
Mapka pro R Hya
Mapka pro 54 Hya
Mapka pro 54 Hya
nahoru
nahoru
Objekty v souhvězdí Hydra – střední (malý) dalekohled nezbytný
 • M 48 (NGC 2548) otevřená hvězdokupa     Rektascenze: 08h 13m 43,1s          Deklinace: -05° 45' 02" , 5,8 mag
 • M 68 (NGC 4590) kulová hvězdokupa         Rektascenze: 12h 39m 28,0s      Deklinace: -26° 44' 34" , 7,3 mag
 • M 83 (NGC 5236) galaxie                             Rektascenze: 13h 37m 00,2s          Deklinace: -29° 52' 04" , 7,5 mag
 • NGC 3242 (Duch Jupitera) plan. mlh.         Rektascenze: 10h 24m 46,2s          Deklinace: -18° 38' 34" , 7,7 mag
 • NGC 3621 Spirální galaxie                           Rektascenze: 11h 18m 16,5s          Deklinace: -32° 48' 50" , 9,4 mag
 • NGC 3109 galaxie                                         Rektascenze: 10h 03m 06,7s          Deklinace: -26° 09' 31" , 9,7 mag
 • NGC 2548 (M48) je poměrně dobře viditelný objekt, takže by za dobrých podmínek měl být vidět i pouhým okem. Celková jasnost okolo 5,5mag. Již v malém dalekohledu se rozlehlá skupina 50 hvězd jasnějších než 13 mag, celkem však obsahuje nejméně 80 členů. Stáří M 48 se odhaduje na 300 milionů let, nejteplejší hvězda je spektrálního typu A2 a hvězdné velikosti 8,8 mag, září 70krát více než Slunce. V M 48 jsou rovněž tři žlutí obři spektrálního typu G až K.M 48 je krásnou hvězdokupou pro každý dalekohled. Asi nejhezčí objekt pro amatérské pozorovatele v souhvězdí Hydry.
 • NGC 4590 (M68) Tato kulová hvězdokupa o hvězdné velikosti 7,8 mag leží ve vzdálenosti 10,1 kpc a její členové jsou roztroušeny v průměru 42,9 pc. Obsahuje nejméně 42 známých proměnných hvězd. V amatérských dalekohledech skutečně vypadá jako kruh, ačkoli někteří pozorovatelé, ji vnímají jako ovál - celková jasností okolo 7,5 magnitudy -  ji spatříte již běžným triedrem jako mlhavou kulatou skvrnku s jasnějším středem. Průměr hvězdokupy je nejméně 12 úhlových minut. M 68 obsahuje přibližně 250 obřích hvězd s absolutní hvězdnou velikostí vyšší než nula, zhruba polovinu toho co obsahují M 3 a M 13. Její nejjasnější hvězda dosahuje hvězdné velikosti 12,6 mag. M68 se k nám přibližuje rychlostí 112 km.s-1.
 • NGC  5236 (M83) spirální galaxie se nachází zhruba dvanáct miliónů světelných let od Země. Točitá spirální ramena, tak výrazná na snímcích ve viditelném světle, obdařila tuto galaxii populárním jménem Jižní větrník.Galaxie M83 je jedna z nejbližších spirálních galaxií vůči naší Galaxii a ze vzdálenosti 15 miliónů světelných let se jeví poměrněnormální. Na obloze se tato spirála jeví jako objekt 7,5. magnitudy o rozměru asi 13 x 11 úhlových minut. M 83 je poměrně blízkým hvězdným ostrovem,nachází se ve vzdálenosti asi 15 milionů světelných roků a je členem malé skupiny galaxií s názvem Skupina NGC 5128. M 83 a NGC 5128 jsou jejími hlavními členy. Celkově skupinu tvoří několik desítek členů. Několik z nich lze pozorovat i menšími amatérskými přístroji,nachází se však převážně již v sousedním souhvězdí Kentaura. M 83 najdeme v ocasu Hydry až na samé hranici s Kentaurem.
 • NGC 5694 (také známá jako Caldwell 66) je kulová hvězdokupa vzdálená 114 světelných let v souhvězdí Hydry o hodnotě magnitudy 10,2. Sídlí na okraji Mléčné dráhy ve vzdálenosti 96 000 světelných let od středu Galaxie a s odhadovaným stářím 13,5 miliard let patří mezi nejstarší kulové hvězdokupy v Mléčné dráze. Dosahuje 10 mag a na obloze zabírá plošku o průměru asi 4 úhlové minuty. Jako drobná mlhavá skvrnka je viditelná za příznivých podmínek již menším dalekohledem.
Mapka pro NGC5236 + NGC 4590 + NGC 2548
Mapka pro NGC5236 + NGC 4590 + NGC 2548
NGC 2548

NGC 2548

http://www.phys.ttu.edu/~ozprof/m48.htm
NGC 2548

NGC 2548

http://www.phys.ttu.edu/~ozprof/h114.htm
NGC 4590

NGC 4590

https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_68
NHC 4590 hubble

NHC 4590 hubble

https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_68
NGC 5694

NGC 5694

http://www.phys.ttu.edu/~ozprof/h308.htm
NGC 5694

NGC 5694

https://cs.wikipedia.org/wiki/NGC_5694
NGC 5236 / M83

NGC 5236 / M83

http://www.emilivanov.com/CCD%20Images/Catalog_NGC.htm
NGC 5236

NGC 5236

http://www.docdb.net/show_object.php?id=ngc_5236
M83 - Hubble

M83 - Hubble

https://cz.pinterest.com/marcsels/m83/
 • NGC 3621  spirální galaxie vzdálená asi 22mil. světelných leží asi 3,5 stupně jihozápadně od hvězdy s označením Ksí Hydry.  Je to poměrně jasná a může být dobře viditelná ve středně velkých amatárských dalekohledech Galaxie má průměr asio 93000  světelných let) a je skloněna pod úhlem 25 ° proti pozorovateli. Svítivostí, která se rovná 13 miliardám Sluncí. 3,5 mag najdete spirální galaxii NGC 3621. Dosahuje 9,4. mag a na obloze zabírá plošku o velikosti asi 12x7 úhlových minut.
 • NGC 3109 malá nepravidelná galaxie vzdálená 4,5 až 4,9 milionu světelných let a je tedy ještě nejspíše okrajovým členem Místní skupiny galaxií, jejíž součástí je i naše Mléčná dráha. Je součástí Místní skupiny galaxií. Dosahuje 10 mag, s rozměry asi 19x4 úhlové minuty. Jde o malou nepravidelnou a velmi blízkou galaxii. Tvoří ji jen několik stovek milionů hvězd. Na délku dosahuje přibližně 25 000 světelných roků. NGC 3109 lze spatřitjiž menšími přístroji jako výrazně protaženou, slabou mlhavou skvrnku.
 • NGC 3242 (také známá jako Jupiterův duch nebo Caldwell 59) je planetární mlhovina v souhvězdí Hydry. S celkovou jasností 8,5 mag ji můžete spatřit již v malém triedru, ovšem jen jako slabou hvězdičku. Mlhovina má namodralý až nazelenalý odstín a na obloze se nachází 2 stupně jižně od hvězdy μ (42) Hydrae. Má malý rozměr, ale velkou jasnost, proto při malém zvětšení vypadá jako hvězda. Ve větším dalekohledu je možné za dobrých podmínek spatřit i slabou vnější obálku. 1,5 stupně severozápadně od ní se nachází slabá galaxie NGC 3200.Tato planetární mlhovina se často nazývá Jupiterův duch, kvůli svému úhlovému rozměru podobnému s touto planetou. Hlavní část má rozměry 26″×16″ a slabší vnější obálka přibližně 40″ × 35″. Kolem mlhoviny se rozpíná mnohem větší slabé halo, které má rozměr 20,8 obloukových minut. Toto halo je vidět na ultrafialovém snímku z vesmírného teleskopu GALEX. Mlhovina má skutečný rozměr zhruba 2 světelné roky a centrální hvězda s označením HD 90255 je bílý trpaslík s magnitudou 12.
Mapka pro NGC objekty v Hya
Mapka pro NGC objekty v Hya
NGC 3109

NGC 3109

http://www.docdb.net/show_object.php?id=ngc_3109
NGC 3621

NGC 3621

http://apod.nasa.gov/apod/ap090919.html
NGC 3621

NGC 3621

http://cs.astronomy.com/asy/m/galaxies/491001.aspx
NGC 3242

NGC 3242

http://www.astrosurf.com/jpbousquet/n3242_apn.htm
NGC 3242

NGC 3242

Ultrafialový snímek z vesmírného teleskopu Galaxy Evolution Explorer (NASA).
NGC 3242 Hubble

NGC 3242 Hubble

https://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/fitsimages/danny_lacrue_1/

zpět
zpět
Použité zdroje pro tvorbu těcto stránek 
 • PC SOFTWARE   Stellarium, Cartes du Ciel
 • http://forum.kosmonautix.cz 
 • http://hvezdnouoblohou.wz.cz
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/
 •  http://www.dalekohledy.cz
 •  http://astronomia.zcu.cz
 •  www.astro.cz

    © 2018 - 2020 / Administrátor webu kontakt: shark.ms@centrum.czhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100008296352309
                                                                                                                                                                 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one