Tyto stránky jsou věnovány především začátečníkům, a pro ty kteří  mají jen minimální zkušenosti s pozorováním noční oblohy

Grafika1.JPG
                                                   ♦ ♦ ♦   Stránky jsou postupně v přípravě  ♦ ♦ ♦                                                                            

Aktualizace  Pastýř ASTROKUK, Moje výbava
na tomto webu
aql_hev.jpg
 • Rektascenze: 18h 41,3m až 20h 38,7m
 • Deklinace: +18° 41,3m až -11° 52m
 • Rozloha: 652 čtverečných stupňů,
 • Viditelnost na zeměpisné šířce: +85° až -75°
 • Nejlepší pozorovatelnost: srpen
 • Počet hvězd (jasnější než 3 mag): 3
 • Počet NGC objektů: 40
 • Nejjasnější hvězda: Altair (α Aql), 0,77 mag
Mapka souhvězdí Orel
Mapka souhvězdí Orel
Bez názvu.gif
 • Orel je souhvězdí na nebeském rovníku. Toto malé souhvězdí se nachází v Mléčné dráze pod souhvězdím Labutě. Souhvězdí kulminuje o půlnoci ve druhé třetině června asi 45° nad jižním obzorem. Na obloze zaujímá plochu asi 652 čtverečních stupňů. To Orla řadí na 22. místo v pomyslném žebříčku rozloh souhvězdí na pozemské obloze.  Na naší obloze je však toto souhvězdí, kterým prochází Mléčná dráha viditelné od poloviny května do poloviny ledna. Přestože Orlem prochází mléčná dráha, není tu mnoho zajímavých objektů pro malé dalekohledy amatérských hvězdářů. Souhvězdí je bohaté na hvězdy, nachází se v něm 70 hvězd do 6té magnitudy. 
Hvězdy do 5té magnitudy
Označení Název Jasnost Rektascenze Deklinace Typ
α Aql Altair 0,76 19h 51m 8° 52' A7IV-V
γ Aql Tarazed 2,72 19h 46m 10° 37' K3II
ζ Aql   2,99 19h 5m 13° 52' A0Vn
θ Aql   3,24 20h 11m 0° 49' B9.5III
δ Aql   3,36 19h 25m 3° 7' F0IV
λ Aql   3,43 19h 6m -4° 53' B9Vn
β Aql Alshain 3,71 19h 55m 6° 24' G8IVvar
η Aql   3,87 19h 52m 1° 0' F6Ibv SB
ε Aql   4,02 19h 0m 15° 4' K2III
12 Aql   4,02 19h 2m -5° 44' K1IIIvar
71 Aql   4,31 20h 38m -1° 6' G8III SB
ι Aql   4,36 19h 37m -1° 17' B5III
μ Aql   4,45 19h 34m 7° 23' K3III
 převzato z  http://heavens-above.com
 
 • Altair Alfa Aql dosahuje 0,8. magnitudy a od nás ji dělí vzdálenost 17 světelných roků, patří tedy k poměrně blízkým hvězdám. Je třináctou nejjasnější hvězdou na obloze. Altair je bílou stálicí spektrálního zařazení A7. Patří k rychle rotujícím hvězdám, otáčí se asi 60 krát rychleji okolo vlastní osy než naše Slunce. Rotační obvodová rychlost na rovníku Altairu přesahuje 200 kilometrů za sekundu. Při této rychlosti není možné, aby si tato hvězda zachovala dokonale kulový tvar. V důsledku velké odstředivé síly je polární průměr o asi 20 % menší než průměr rovníkový. Altair je o více než polovinu větší než naše Slunce, rovníkový průměr činí asi 1,7 násobek naší denní hvězdy - 2 400 000 kilometrů. Svítivostí překonává Slunce téměř 11 krát, hmotností přibližně 1,5 krát. Průměrná povrchová teplota dosahuje přibližně 7500 Kelvinů. Altair řadíme k proměnným hvězdám typu Delta Scuti. Altair je také jedním z vrcholů letního orientačního trojúhelníku,  který je dále tvořen hvězdami Deneb a Vega.
  • ​Snímek Altairu obr.1 pořízený interferometrem CHARA (Center for High Angular Resolution Astronomy) ukazuje zploštělý tvar hvězdy a světlejší a temnější oblasti na jejím povrchu. Dobře je patrné i takzvané „ rovníkové ztemnění", což je u rychle rotujících zploštělých hvězd hlavní posloupnosti charakteristický jev. Rovníkové oblasti jsou u hvězd tohoto typu tmavší a tudíž i studenější, protože se nachází ve větší vzdálenosti od žhavého jádra hvězdy, než oblasti polární. Okolo vlastní osy se Altair otočí jednou za asi 10 hodin.
Rotace Altairu
Rotace Altairu
http://starslifeofaltair.weebly.com/
http://starslifeofaltair.weebly.com/
Altair a okolí

Altair a okolí

https://en.wikipedia.org/wiki/Altair
 • Beta Aql Alshain 3,7. magnitudy. Byla zařazena do spektrální třídy G8, má tedy žluté zabarvení a od Země ji dělí asi 45 světelných roků. Barvou je podobná Slunci, má ale přibližně trojnásobně větší průměr než naše denní hvězda. Hvězdy s podobnými rozměry jako má Alshain řadíme k „podobrům". Beta Aql vykazuje drobné změny jasnosti,které však prostýma očima nepostřehnete. V blízkosti Alshainu spatříte středním dalekohledem 3-4 stálice do 11-12mag.
 • Gama Aql Tarazed  druhá nejjasnější hvězda souhvězdí Na pozemské obloze dosahuje 2,7. magnitudy a jde o oranžovou obří hvězdu spektrálního zařazení K3 ve vzdálenosti přibližně 460 světelných roků. Oranžového odstínu hvězdy si můžete všimnout již při pozorování prostýma očima. Odhadujeme, že svým průměrem převyšuje Slunce více než 100 krát.
 • Dzeta Aql Deneb el Okab je třetí nejjasnější v souhvězdí Orla. Dosahuje 3,0. magnitudy a jde o bílou stálici spektrálního zařazení A0 ve vzdálenosti okolo 80 světelných roků od nás. Hvězda rotuje velmi rychle okolo vlastní osy, v důsledku čehož bude velmi silně zploštělá. Větším amatérským přístrojem můžete v její blízkosti spatřit dvojici slabých hvězd 12. magnitudy. Obě jsou červenými trpaslíky patřící do spektrální třídy M. První z nich je těžko pozorovatelná,jelikož se nachází v odstupu asi 6 úhlových vteřin. Mnohem snáze zahlédneme vzdálenější stálici v odstupu asi 160 úhlových vteřin.
 • Delta Aql Deneb Okab od nás ji dělí 50 světelných roků a z této vzdálenosti ji pozorujeme jako stálici 3,4. magnitudy. Je žlutobílou hvězdou spektrálního zařazení FoIV. Ve skutečnosti jde o trojhvězdný systém. Hlavní složka je těsnou dvojhvězdou s periodou oběhu pouhých 3,8 hodiny! Další průvodce obíhá s periodou 3,42 let.
Některé dvojhvězdy v souhvězdí pěkně viditelné v malých dalekohledech
 • 57 Aql hvězda s označením  se skládá z dvojice 5,7. a 6,5. magnitudy v odstupu 36 úhlových vteřin. Obě stálice jsou modrobílé, patří do spektrální třídy B. I tuto dvojhvězdu rozliší již větší triedr či malý dalekohled. Najdeme ji v jižní části souhvězdí.
 • 15 Aql leží v jihozápadní části souhvězdí. Již triedr či malý dalekohled ji rozloží na složky 5,4. a 7,0. magnitudy v odstupu 39 úhlových vteřin. Obě stálice jsou naoranžovělé, patří do spektrální třídy K. Jde pouze o optickou dvojhvězdu. Vzdálenost jasnější složky cca 325 světelných roků, slabší složka je 580 světelných roků od nás.

 

Mapka pro 57 a 15Aql
Mapka pro 57 a 15Aql
 • 5 Aql leží v západním výběžku souhvězdí  5,9. a 7,5. magnitudy nacházející se v odstupu 13 úhlových vteřin, snadno rozliší malý dalekohled. Obě hvězdy jsou bílé,spektrální třídy A. Rozbor spektra hlavní složky navíc naznačuje, že je sama dvojhvězdou. Další slabou stálici 11. hvězdné velikosti můžete spatřit v odstupu 24 úhlových vteřin od hlavní složky. Vícenásobný hvězdný systém 5 Aql se nachází ve vzdálenosti přibližně 250 světelných roků od nás.
 • 11 Aql  v severozápadní části souhvězdí,leží dvojice 5,3. a 9,2. magnitudy dělí na obloze 22 úhlových vteřin. Hlavní složka je nažloutlá,spektrálního zařazení F8, slabší z dvojice má namodralý odstín. 11 Aql se nachází ve vzdálenosti 155 světelných roků od Země.
 • 23 Aql leží 3 stupně jihozápadně od Delta Aql, dvojici 5,3. a 8,3. magnitudy v odstupu 3 úhlových vteřinrozloží malý dalekohled. Hlavní složka je oranžovým obrem spektrálního zařazení K2, ve vzdálenosti přibližně 380 světelných roků od Země.
 • R Aql je dlouhoperiodickou proměnnou typu Mira Ceti. Leží 5,5 stupně jižně od hvězdy Dzéta Aql. V maximu se pohybuje mezi 5. a 6. mag a je pod temnou oblohou pozorovatelnáočima, naopak v minimu klesá na 11. až 12. mag viditelnou dalekohledem. Jde o obří červenou hvězdu spektrální třídy M. Perioda pulzací se zkracuje. V druhé polovině 19. století byla 350 dní, v současnosti činí pouze 270 dní. Vzdálenost R Aql je cca 700 světelných let.
Mapka dvojhvězd a proměnných
Mapka dvojhvězd a proměnných
 • Pí Aql (označovaná jako 52 Aql) dvojici 6,3. a 6,8. magnitudy dělí na obloze 1,4 úhlové vteřiny a rozliší ji středně velký amatérský dalekohled. Jasnější složka patří do spektrální třídy F, slabší do spektrální třídy A. Pí Aql najdeme asi 1,5 stupně severovýchodně od hvězdy Tarazed. Prostýma očima či v malém dalekohledu se hvězda jeví jako jedna stálice 5,7. magnitudy. Vzdálenost dvojhvězdy odhadujeme na zhruba 570 světelných roků.
Mapka proměnných hvězd
Mapka proměnných hvězd
 • Sigma Aql je zákrytovou proměnnou hvězdou, kterou najdeme ve střední části souhvězdí, přibližně 4,5 stupně jihozápadně od Altaira. Na obloze dosahuje 5,2. magnitudy. Jde o dvojici navzájem si velmi blízkých, mladých a horkých hvězd spektrální třídy B, které obíhají kolem společného těžiště s periodou 1,95 dne. Při oběhu se navzájem částečně zakrývají a my pozorujeme změny jasnosti. Při zákrytu dochází k zeslabení o 2 desetiny magnitudy, což už může zaznamenat zkušený pozorovatel i prostýma očima. Dvojici vzájemně si velmi podobných stálic dělí od sebe jen asi 0,07 astronomické jednotky. Díky slapovým silám a rychlé rotaci nejsou obě hvězdy kulové. Rotační perioda obou složek je synchronizována s jejich oběžnou dobou. Vzdálenost zákrytové dvojhvězdy odhadujeme na 680 světelných roků.
nahoru
nahoru
Objekty v souhvězdí Orel –  střední (malý) dalekohled nezbytný
 • NGC 6709 kulová hvězdokupa                      Rektascenze: 18h 51m 18,9s          Deklinace: +10° 19' 07", 6,7 mag
 • NGC 6738 otevřená hvězdokupa                  Rektascenze: 19h 01m 21s              Deklinace: +11° 36' 57", 8,3 mag
 • NGC 6755 otevřená hvězdokupa                  Rektascenze: 19h 07m 49,0s          Deklinace: +04° 15' 59",7,5 mag 
 • NGC 6756 otevřená hvězdokupa                  Rektascenze: 19h 08m 42,5s          Deklinace: +04° 42' 21", 10,2 mag
 • NGC 6760 kulová hvězdokupa                      Rektascenze: 19h 11m 12,0s          Deklinace: +01° 01' 50", 9,0 mag
 • NGC 6781 planetární mlhovina                     Rektascenze: 19h 18m 28,0s          Deklinace: +06° 32' 19", 11,8 mag
 • NGC 6804 planetární mlhovina                     Rektascenze: 19h 31m 35,3s          Deklinace: +09° 13' 31", 12,0 mag
 • NGC 6709 a nachází se v západní části souhvězdí, asi 5 stupňů jihozápadně od hvězdy Dzéta Aql. Celkově dosahuje 6,7. magnitudy a na obloze zabírá plošku o velikosti asi 15 úhlových minut. Mlhavý obláček viditelný malým triedrem. Nejjasnější stálice se zde pohybují okolo 9. hvězdné velikosti. Do 10. magnitudy obsahuje hvězdokupa jen 4 hvězdy.Pomocí dalekohledu o průměru 120 mm a větším se i při nízkém zvětšení začíná hvězdokupa rozkládat na jednotlivé hvězdy, ale zcela ji rozloží až dalekohledy větších rozměrů při zvětšení 50x a větším. Ve východní části hvězdokupy leží pěkná dvojhvězda tvořená složkami 9,1. a 9,7. magnitudy. Jasnější složka má žlutooranžový odstín. Další stálice 9,7. magnitudy leží východně od této dvojice. Západní části NGC 6709 dominuje žlutooranžová stálice 9. magnitudy. Vzdálenost NGC 6709 odhadujeme na přibližně 4000 světelných roků, její stáří na velmi zhruba 300 milionů roků.
 • NGC 6738 otevřená hvězdokupa - mag. 8,3 leží 2,5°severovýchoně od NGC 6709 zabírá plochu cca 15 uhlových minut . Vzdálenost objektu je 2300 světelných let. NGC 6738 je v některých  astronomických databázích uveden jako otevřená hvězdokupa dokument z roku 2003 v časopise Astronomie a astrofyzika popisuje, že se jedná o zdánlivou koncentraci několika jasných hvězd - asterismus.
 • NGC 6755 otevřená hvězdokupa leží v západní části souhvězdí,asi 4,5 stupně severozápadně od hvězdy Delta Aql s celkovou jasností 7,5. magnitudy a velikostí asi 15 úhlových minut. Můžete spatřit jako mlhavou skvrnu v triedru. Nejjasnější stálice se zde pohybují okolo 10. hvězdné velikosti,na podrobnější studium skupiny lze tedy doporučit alespoň středně velký amatérský dalekohled,který ukáže až několik desítek nejvýraznějších členů hvězdokupy, rozdělených do dvou oddělených oblastí, z nichž větší a bohatší je ta jižnější. Ve větších přístrojích je hvězdokupa velmi bohatá na hvězdy. Odhady vzdálenosti NGC 6755 se pohybují okolo 5000 světelných roků od Země.
 • NGC 6756 půl stupně severovýchodně od NGC 6755 se pozorovatelům s většími amatérskými přístroji nabízí slabá a drobná otevřená hvězdokupa. Celkově dosahuje 10,6. magnitudy a velikosti asi 4 úhlové minuty. Nejjasnější stálice se zde pohybují mezi 12.a 13. hvězdnou velikostí. Jeví se jako velmi zhuštěná. Při použití menšího zvětšení se obě hvězdokupy mohou vejít do jednoho zorného pole dalekohledu
 • NGC 6760 dosahuje 9. magnitudy a na obloze zabírá plošku o velikosti asi 7 úhlových minut. Jako slabá drobná mlhavá skvrnka kulového tvaru je viditelná již v menších amatérských přístrojích. Jelikož nejjasnější stálice hvězdokupy dosahují jen 15. hvězdné velikosti, zůstane i pro středně velké přístroje pouze mlhavou skvrnou s jasnějším jádrem. Alespoň částečně ji rozložit na hvězdy dokáže až velký amatérský teleskop. Vzdálenost NGC 6760 odhadujeme na přibližně 24 000 světelných roků od nás. Hvězdokupu najdete 4 stupně jihozápadně od hvězdy Delta Aql.
 • NGC 6781 planetární mlhovina  najdete ji v levé části souhvězdí, asi 4 stupně severoseverozápadně od hvězdy Delta Aql. Dosahuje 11. magnitudy a je za kvalitních pozorovacích podmínek viditelná již menším amatérským přístrojem jako slabá mlhavá skvrnka kulového tvaru. Středně velký amatérský dalekohled ukáže prstencovou strukturu mlhoviny s tmavou vnitřní oblastí,připomínající mýdlovou bublinu. Průměr mlhoviny dosahuje 1,9 úhlové minuty a vzdálenost se pohybuje okolo 3000 světelných roků od nás.
Mapka objektů v souhvězdí
Mapka objektů v souhvězdí
NGC 6709 v 6 cm refraktoru
NGC 6709 v 6 cm refraktoru
NGC 6709

NGC 6709

http://jthommes.com/Astro/NGC6709.htm
NGC 6738

NGC 6738

http://www.angelfire.com/space2/robertspellman/ngc6738.html
http://www.jthommes.com/Astro/NGC6755.htm
http://www.jthommes.com/Astro/NGC6755.htm
NGC 6760

NGC 6760

http://esplaobs.blogspot.cz/2016/09/comet-c2016-a8-globular-cluster-ngc.html
NGC 6781

NGC 6781

http://cs.astronomy.com/asy/m/nebulae/450225.aspx
NGC 6781

NGC 6781

 • NGC 6804 je další planetární mlhovina v souhvězdí Orla s jasností 12. magnitudy. Leží asi 4,5 stupně západně od Altairu. Je v dosahu středně velkých amatérských dalekohledů. Mlhovina je charakterizována jako prstencová a na obloze dosahuje velikosti asi 62 krát 49 úhlových vteřin. Prstencový tvar mlhoviny s tmavší oblastí uvnitř ukáže již středně velký amatérský přístroj. Jistě si také všimnete, že prstýnek  má eliptický tvar. Centrální bílý trpaslík slabší 14. hvězdné velikosti je dostupný až větším optickým přístrojům. Na fotografiích si můžete všimnout, že jasný prstenec obklopuje slabá vnější obálka. NGC 6804 leží  vzdálenosti 4200 světelných roků.
 • NGC 6803 další planetární mlhovina 11. magnitudy, kterou přibližně 50 úhlových minut severně od NGC 6804 - má velmi malé úhlové rozměry - jen přibližně 6 úhlových vteřin. V menších dalekohledech ji tedy těžko odlišíte od slabých hvězd, při menších zvětšeních se jeví stelární. Mnohem lépe ji zobrazí větší amatérský teleskop se silným zvětšením - jako malou mlhavou skvrnku. Pozorovatelé s většími přístroji hlásí namodralý, či nazelenalý odstín. Centrální hvězda je pouze asi 15. hvězdné velikosti a ukáže ji až velký amatérský přístroj.
Mapka pro NGC 6803 a 6804
Mapka pro NGC 6803 a 6804
http://www.deepskyforum.com/attachment.php?attachmentid=1677&d=1434303132
http://www.deepskyforum.com/attachment.php?attachmentid=1677&d=1434303132
https://www.cloudynights.com/topic/548785-ngc-68036804/
https://www.cloudynights.com/topic/548785-ngc-68036804/
NGC 6804

NGC 6804

http://sonkab.xhost.ro/deepsky.html
Barand - Hubble

Barand - Hubble

http://www.astrophoton.com/B143.htm
 • Barnard 142 + Barnard 143 (Temná jeskyně) nachází se asi 2,5 stupně severovýchodně od Altairu temná mlhovina "E" nebo "Barnardova E" (oficiálně označená jako Barnard 142 a 143) je dvojicí tmavých mlhovim v souhvězdí Aql. Barnard 142 a Barnard 143 jsou dvojicí tmavých mlhovin v Aquila v bohatém hvězdném poli Mléčné dráhy. Tmavé mlhoviny jsou velké neprůhledné mraky plynu a prachu v prostoru, které zakrývají světlo hvězd za nimi. Vzdálenost B142 je odhadována na 2 000 světelných let. Jeho zdánlivá velikost 30 x 30 minut, což odpovídá skutečné minutvelikosti 17 x 17 světelných let ve vesmíru. B143 má zdánlivou velikost 30 x 15 minut, což odpovídá skutečné velikosti 17 x 8,5 světelných let ve vesmíru. (Měsíc v úplňku ma cca 28 minut). 
https://i0.wp.com/www.leisurelyscientist.com/wp-content/uploads/2015/12/barnard_wide.jpg
https://i0.wp.com/www.leisurelyscientist.com/wp-content/uploads/2015/12/barnard_wide.jpg
Barnard 142,3

Barnard 142,3

http://www.astrofoto.ca/john/b142-sch.htm
http://www.erzgebirgsfotos.de/piw/picture.php?/385/tags/29-astro
http://www.erzgebirgsfotos.de/piw/picture.php?/385/tags/29-astro

Použité zdroje pro tvorbu těcto stránek 
 • PC SOFTWARE   Stellarium, Cartes du Ciel
 • http://forum.kosmonautix.cz 
 • http://hvezdnouoblohou.wz.cz
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/
 •  http://www.dalekohledy.cz
 •  http://astronomia.zcu.cz
 •  www.astro.cz

    © 2018 - 2020 / Administrátor webu kontakt: shark.ms@centrum.czhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100008296352309
                                                                                                                                                                 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one