Tyto stránky jsou věnovány především začátečníkům, a pro ty kteří  mají jen minimální zkušenosti s pozorováním noční oblohy

Grafika1.JPG
                                                   ♦ ♦ ♦   Stránky jsou postupně v přípravě  ♦ ♦ ♦                                                                            

Aktualizace  Pastýř ASTROKUK, Moje výbava
na tomto webu
Bootes  - Boo  
souhvězdí-celé.jpg
 • Rektascenze: 13h 35,8m až 15h 49,5m
 • Deklinace: +55° 02,7m až +7° 21,6
 • Rozloha: 907 čtverečných stupňů,
 • Viditelnost na zeměpisné šířce: +90° až -50°
 • Nejlepší pozorovatelnost: červen
 • Počet hvězd (jasnější než 3 mag): 3
 • Počet NGC objektů: 262
 • Nejjasnější hvězda: Arcturus (α Boo), -0,04 mag
image002.jpg
pastyr.gif
 • Pastýř je souhvězdí na severní obloze. Sousedí se souhvězdími Honicích psů, Vlasů Bereniky, Severní koruny, Draka, Herkula, Hada, Panny a Velké medvědice.  V pořadí velikosti je na třináctém místě a na obloze se dá najít poměrně snadno, díky hlavní hvězdě Arcturus, která je (nepočítáme-li Slunce) čtvrtou nejjasnější hvězdou oblohy. Nejsevernější části tohoto souhvězdí jsou v Česku cirkumpolární. Nejlepší pozorovací podmínky nastávají v červnu, kdy je souhvězdí nejvýše na obloze.
 • Muphrid Éta Boo dosahuje 2,7. mag a jde o žlutou hvězdu spektrálního zařazení G0, ve vzdálenosti asi 37 světelných roků. Hvězda má asi 2,7 krát větší průměr než naše Slunce. Je spektroskopickou dvojhvězdou s periodou oběhu 494 dní. Průvodcem je pravděpodobně bílý trpaslík. Zajímavé je,že se Muphrid nachází v prakticky stejné vzdálenosti od nás jako Arcturus. Na obloze tyto hvězdy dělí asi 5 stupňů,v prostoru pak více než 3 světelné roky.
 • Seginus Gama Boo stálice 3,0. mag. vzdálena 85 světelných roků a jde o bílou hvězdu spektrálního zařazení A7. Má zhruba 3,5 krát větší průměr než naše Slunce a poměrně svižně se otáčí okolo vlastní osy. Patří k proměnným hvězdám typu Delta Scuti. Světelné změny jsou však velmi malé a prostýma očima nepostřehnutelné. Probíhají v periodě necelých 7 hodin. Pravděpodobně jde o dvojhvězdný systém.
Hvězdy do 5té magnitudy
Označení NázevJ Jasnost Rektascenze Deklinace Typ
α Boo Arcturus -0,05 14h 16m 19° 11' K2IIIp
ε Boo Izar 2,35 14h 45m 27° 4' A0
η Boo Muphrid 2,68 13h 55m 18° 24' G0IV
γ Boo Seginus 3,04 14h 32m 38° 18' A7IIIvar
δ Boo   3,46 15h 16m 33° 19' G8III
β Boo Nekkar 3,49 15h 2m 40° 23' G8III
ρ Boo   3,57 14h 32m 30° 22' K3III
ζ Boo   3,78 14h 41m 13° 44' A3IVn
θ Boo   4,04 14h 25m 51° 51' F7V
υ Boo   4,05 13h 49m 15° 48' K5IIIvar
λ Boo   4,18 14h 16m 46° 5' A0sh
μ1 Boo Alkalurops 4,31 15h 24m 37° 23' F0V
σ Boo   4,47 14h 35m 29° 45' F3Vwvar
π1 Boo   4,49 14h 41m 16° 25' B9p MnHg
τ Boo   4,50 13h 47m 17° 27' F7V
převzato z  http://heavens-above.com
image005.gif
Izar

Izar

http://newportastronomyclub.com/NAC_nightsky.html
 • Arcturus Alfa Boo je s hodnotou 0,0 mag nejjasnější stálicí severní oblohy a čtvrtou nejjasnější hvězdou na celé obloze. Jde o oranžového obra spektrálního zařazení K1, ve vzdálenosti 37 světelných roků. Nápadného oranžového odstínu této stálice si snadno všimnete již při pohledu prostýma očima. Průměr hvězdy dosahuje asi 25 násobku průměru našeho Slunce, svítivostí ho překonává přibližně 110 krát a povrchová teplota činí zhruba 4000 stupňů Celsia. Hmotnost Arctura odhadujeme mezi 1 až 1,5 hmotnosti Slunce. Arcturus patří ke starým hvězdám II. populace, ve srovnání se Sluncem a dalšími stálicemi ve slunečním okolí má nízký obsah kovů a vyznačuje se velkým vlastním pohybem po obloze-za rok na ní urazí 2,3 úhlové vteřiny jižním směrem - za 800 let se na obloze posune o průměr Měsíčního kotouče. Před jedním milionem let od současnosti, byste jej na obloze prostýma očima marně hledali, zrovna tak se ztratí z dohledu pozorovatelům bez přístrojů během příštího milionu let. Před dvěma miliony let se Arcturus nacházel ve směru dnešního souhvězdí Cefea, za další 2 miliony roků se bude potloukat v souhvězdí Plachet. Neobvyklá trajektorie hvězdy a odlišné chemické složení ve srovnání s hvězdami slunečního okolí nasvědčuje tomu, že Arcturus původně k naší Galaxii vůbec nepatřil. Nejspíše vznikl v jiné, podstatně menší galaxii,která se s naší Mléčnou dráhou srazila někdy před 8 až 10 miliardami roků a zcela ji pohltila. Alfa Boo je hvězdou podstatně starší než naše Slunce, má však podobnou hmotnost. Do stádia v jakém je Arcturus dnes, Slunce dospěje až za několik miliard roků. Po zpracování měření astrometrické družice HIPPARCOS byl ohlášen objev Arcturova průvodce. Mělo by jít o stálici s jasností 3,3. mag, v době objevu v odstupu 0,26 úhlové vteřiny od oranžového obra. 
 • Dvojhvězdy a vicenásobné systémy v souhvězdí Pastýře, kterých je pomětrně dost pro malý dalekohled podíváme se naty nejzajímavější
https://bestdoubles.wordpress.com/2010/05/31/mu-51-alkalurops-2/
https://bestdoubles.wordpress.com/2010/05/31/mu-51-alkalurops-2/
 • Alkalurops Mí Boo  čtyřhvězda hlavní složka dosahuje 4,3. mag. Triedr snadno ukáže průvodce 6,5. mag v odstupu 109 úhlových vteřin. Ve středně  amatérském přístroji za klidného vzduchu i v menším dalekohledu se vám tento průvodce rozpadne na dvojici stálic 7,0. a 7,6. mag v odstupu 2,1 úhlové vteřiny. Oba průvodci mají žlutou barvu-patří do spektrální třídy G a obíhají kolem společného těžiště za 250let. Jejich průměrná vzdálenost je asi 54 AU. Zároveň krouží kolem hlavní složky systému  Alkalurops A od které je dělí nejméně 4000 AU, takže oběžná doba jistě přesahuje 100 000 roků.  Alkalurops dělí od Země přibližně 120 světelných roků.
 • 39 Boo poměrně obtížně rozlišitelnádvojhvězda za dobrého seeingu i malý hvězdářský dalekohled s dostatečně velkým zvětšením rozloží dvojici 6,2. a 6,6. mag dělí na obloze 2,7 úhlové vteřiny. Obě hvězdy jsou nažloutlé, patří do spektrální třídy F. Prostému oku se jeví 39 Boo jako jedna hvězda 5,7. mag. Dvojhvězda leží ve vzdílenosti zhruba 230 světelných roků.
 • 44 Boo je trojhvězdným systémem. Hlavní složku 5. mag doplňuje o jednu hvězdnou třídu slabší průvodce. V současné době  činí rozteč 2,3 úhlové vteřiny,  takže je odděleně dokáže zobrazit menší amatérský dalekohled se silným zvětšením. Oběžná doba činí asi 220 roků a dráha je dosti výstředná. V roce 2020 bude rozteč 1,8 úhlové vteřiny. Skutečnou průměrnou vzdálenost mezi složkami odhadujeme na zhruba 49 AU Obě hvězdy jsou nažloutlé,patří do spektrálních tříd F a G. Průvodce je těsnou zákrytovou dvojhvězdou, v periodě 0,2678 dne mění jasnost mezi 6,0. a 6,6. mag. Skutečná vzdálenost mezi složkami této zákrytové dvojhvězdy činí jen asi 1 milion kilometrů. Obě jsou žlutými trpaslíky s průměrem menším než naše Slunce. Trojhvězdu dělí od Země asi 42 světelných let.
 • 49 Delta Boo  dvojice 3,5 a 7,8 mag s roztečí 105 úhlových vteřin. Primární složka je žlutou obří hvězdou spektrálního zařazení G8, s přibližně desetinásobkem průměru našeho Slunce, průvodce má také nažloutlou barvu spektrum G0 a je nejspíše jen o málo menší než naše denní hvězda. Dvojici snadno rozliší již malý triedr. V prostoru obě hvězdy dělí nejméně 3800 astronomických jednotek. Oběžnou dobu této široké dvojhvězdy odhadujeme na nejméně 120 000 roků. Nachází se ve vzdálenosti asi 120 světelných roků.
 • Ksí Boo je dvojhvězda pro malý dalekohled, najdeme ji v jihovýchodní části souhvězdí, 9 stupňů východně od hvězdy Arcturus. Primární složku 4,7 mag doprovází stálice 7. hvězdné velikosti. V současné době se nachází v odstupu 6 úhlových vteřin. Kolem společného těžiště obíhají po silně výstředné dráze s periodou asi 152 roků. V době největšího přiblížení je od sebe dělí v prostoru jen asi 16 astronomických jednotek a naopak se během oběhu mohou od sebe vzdálit na více než 50 astronomických jednotek. Jasnější z dvojice má žlutou barvu spektrum G8, slabší je oranžová spektrum K4. Systém se nachází jen 22 světelných roků.
 • Ný 1 + Ný 2 Boo najdeme v severovýchodní části souhvězdí Hvězdy jsou stejně jasné 5,0. mag - lze je vidět pouhýma očima. Na na obloze je dělí 11 úhlových minut. Jde však  o optickou dvojhvězdu, hvězdy se nacházejí v dosti rozdílných vzdálenostech od Země a vedle sebe se nám promítají jen náhodou. Jedna z nich má oranžovou barvu (spektrum K5 druhá je bílá (spektrum A5). Barevného odstínu si však všimnete až při pohledu dalekohledem. Vzdálenost bílé hvězdy odhadujeme na více než 400 světelných roků, oranžová stálice se nachází přibližně v dvojnásobné vzdálenosti.
49 Delta Boo
49 Delta Boo
image019.gif
R Boo + 34 Boo
R Boo + 34 Boo
Ny1 + Ny2
Ny1 + Ny2
 • 34 (W) Boo leží asi 0,6 stupně jihozápadně od Izaru (Epsilon Pastýře). Jde o červenou obří hvězdu patřící do spektrální třídy M, jejíž jasnost nepravidelně či polopravidelně kolísá v rozmezí 4,7. až 5,4. magnitudy. Příčinou světelných změn jsou pulsace. Vzdálenost proměnné je asi 900 světelných roků od nás. Hvězda je na tmavé obloze prostýma očima snadno viditelná v blízkosti Izaru. Načervenalý odstín však ukáže až dalekohled.
 • R Boo je douhoperiodickou pulsující proměnnou hvězdou. Jas mění mezi 6. a 13. hvězdnou velikostí v periodě 223 dnů. V maximu je tedy poblíž hranice viditelnosti prostýma očima. V minimu je na její spatření nutný středně velký amatérský dalekohled. Proměnnou najdete na obloze v blízkosti již výše zmíněné proměnné hvězdy 34 (W)  Boo. Obě proměnné hvězdy se vám mohou vejít do jednoho zorného pole dalekohledu, pokud použijete menší zvětšení, na obloze je od sebe dělí jen 1,4 stupně. Vzdálenost červeného pulsujícího obra s označením R Boo je asi okolo 2000 světelných let od nás
Objekty v souhvězdí Pastýře –  (malý) střední dalekohled nezbytný

V souhvězdí Pastýř se nalézá značné množství galaxií, avšak jen velmi málo z nich je natolik výrazných, aby byly pozorovatelné menšími či středně velkými amatérskými přístroji. Jejich magnituda se pohybuje převážně mezi 12 - 15 mag ,takže nic pro naše malé dalekohledy.
 
 • NGC 5466 kulová hvězdokupa       Rektascenze: 14h 05m 27,9s Deklinace: +28° 31' 49", 9,2 mag
 • NGC 5248 spirální galaxie              Rektascenze: 13h 37m 32,0s Deklinace: +08° 53' 08", 10,1 mag
 • NGC 5676 spirální galaxie              Rektascenze: 14h 32m 46,7s Deklinace: +49° 27' 26", 11,0 mag
 • NGC 5660 spirální galaxie              Rektascenze: 14h 29m 49,8s Deklinace: +49° 37' 20", 11,7 mag
Mapka pro NGC 5248 a 5466
Mapka pro NGC 5248 a 5466
 • NGC 5466 kulová hvězdokupa leží v západní části souhvězdí, v blízkosti hranice s Honícími psy. Dosahuje 9. magnitudy a na obloze zabírá plošku o velikosti asi 11 úhlových minut. Spatřitříme ji v menších amatérských přístrojích jako kulatou skvrnku Na hvězdy ji však dokáže alespoň částečně rozložit až středně velký amatérský dalekohled, jelikož ani nejjasnější z nich nepřekračují 13. hvězdnou velikost. Hvězdokupa obsahuje několik desítek tisíc hvězd a je poměrněchudá na hvězdy.NGC 5466 od nás dělí více než 50 000 světelných roků.
 • NGC 5248 (také známá jako Caldwell 45) je spirální galaxie v souhvězdí Pastýře vzdálená přibližně 50 milionů světelných let. Na obloze se nachází u hranice se souhvězdím Panny,10 stupňů jižně od hvězdy Muphrid (Eta Boo) a je viditelná středně velkým  astronomickým dalekohledem. NGC 5248 tvoří spolu s UGC 8575 a UGC 8614 skupinu galaxií NGC 5248, která je součástí větší skupiny galaxií Panna III, patřící do Místní nadkupy galaxií. Galaxie dosahuje 10,2. mag a zabírá plošku o velikosti asi 6,2 krát 4,5 úhlové minuty.  Ve středně velkých amatérských přístrojích má malé, jasné,téměř stelární jádro obklopené eliptickým halem. 


 
Použité zdroje pro tvorbu těcto stránek 
 • PC SOFTWARE   Stellarium, Cartes du Ciel
 • http://forum.kosmonautix.cz 
 • http://hvezdnouoblohou.wz.cz
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/
 •  http://www.dalekohledy.cz
 •  http://astronomia.zcu.cz
 •  www.astro.cz

    © 2018 - 2020 / Administrátor webu kontakt: shark.ms@centrum.czhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100008296352309
                                                                                                                                                                 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one